Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Certifikat

Verka i full överensstämmelse med lagen.

Inom Merlett är vårt mål att se till att köparen/användaren gör det med ett förtroende då vår produktion ständigt övervakas och kontrolleras med de överensstämmelser av de erhållna certifieringar och som publicerades i vår nuvarande försäljningskatalog och datablad.

IQNet

IQNet Certification

IIP

IIP Certification