Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Företaget

VÄLKOMMEN TILL MERLETTS VÄRLD

Företaget

När du kliver in i Merletts värld kommer du att se och förstå att vår uppgift är att tillgodose kundens behov, med noggrann kontroll av varje steg i tillverkningsprocessen.

Våra kunder förlitar sig på att varumärket Merlett är säkert och försäkrar att kunna täcka alla möjligheter som marknaden erbjuder.

SKÖTSEL AV PRODUKTIONSPROCESSEN

Merlett övervakar och hanterar hela produktionskedjan aktivt, från användning av högkvalitativa råvaror, till leverans av varor till den slutliga kunden.

Företagets målsättning är att värna om kvaliteten på produkten fram till sin slutdestination.

VI ÄR MER FLEXIBLA ÄN VÅRA SLANGAR
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR GENOM INNOVATION & TEKNOLOGI
HÖG KVALITET OCH FÖRVALTNING AV KOMPLEXITET
LÄRANDE ORGANISATION
TEAMWORK
MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH KUNDVÅRD
INTEGRITET & RESPEKT
KUNDFOKUSERAD VERKSAMHET: