Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Företaget

Produktion

Integrerad produktion och produkternas spårbarhet

Produktion

Merletts hela produktionskedja kontrolleras och övervakas i varje steg, från råvaruutvinning till ankomsten av varorna till kunden.
Det yttersta målet för Merlett är att säkra kvaliteten på produkten med våra rigorösa kontroller inom hela produktionskedjan som säkerställer att färdiga produkter ska uppfylla de förväntningar som den slutliga mottagaren har. Spårbarhet är viktigt i varje steg vilket innebär att det är möjligt att när som helst gå tillbaka och se när slangen producerades (datum och tid), vilken operatör och på vilken produktionslinje, tack vare ett speciellt märkningssystem, meter för meter som Merlett utvecklat för att hela tiden säkerställa spårbarhet av våra produkter.
 Ett kännetecken för vår slangproduktion är därför att vid rätt tid utföra noggranna kontroller: Vid inleverans (det inköpta råmaterialet), i processen (innan vi tillverkar granulaterna), på slangen i produktionslinjen och därefter en slutkontroll innan slangen lämnar fabriken. Från den vinnande idén att omvandla pulver till granulat som används vid framställning av plast har Merlett byggt en särskild blandningsavdelning som styr tillgången på råvara i hela produktionen i bolaget.

Production

All produktionen sker i Italien i våra båda anläggningar i Daverio och Varano Borghi i provinsen Varese.
Efter förvärvet av Noviteck 2007 så tillverkar vi även vissa specialslangar vid fabriken i Rancate, Schweiz.
Vår fabrik kör kontinuerliga skift, 24 timmar för att minska uppstartningsproblem och ställtider samt säkerställa optimal produktionskapacitet och en kontinuerlig tillgång till produkten i lager.
Den kvalitet som särskiljer Merletts produkter från konkurrens startar vid basen, från förvärv av råvaror på marknaden.
Slangarna når våra kunder genom ett etablerat och mycket effektivt leveransnätverk.
Tack vare den tekniska expertis i Merletts laboratorium, har vi under åren utvecklat våra egna recept som används vid produktionen av våra slangar.
En av de främsta styrkorna hos Merlett Tecnoplastic är kontrollen av material.
2011 stärkte vi ytterligare vår position med ett köp av en ny tillverkningsenhet av granulater med en daglig produktionskapacitet på ca 75.000 kg .

Boalume

Slangarna som Merlett Tecnoplastic tillverkar har olika längder och diametrar och är avsedda för en mängd olika applikationer.
Sug och tryck av vätskor, för passage av luft och tryckluft.
Specifika slangar är också utformade för uppsugning av rök, damm och smuts, svetsning och rengöring av simbassänger, fiskerinäringen, vitvarubranschen, transport av livsmedel, skydd för elektriska ledningar inom industri och privat bruk.
Förutom armerade slangar som klarar höga tryck, kan produktionen även ha estetiska aspekter, såsom i fallet med Boalum, där vi tillverkat slang till lampor till bl.a. utställning på Guggenheim Museum i New York.