Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innovation

Forskning

Laboratorie- och forskningsverksamhet av nya material och ny produktionsteknik.

Forskning

Nöjda kunder är nyckeln till framgång för vårt företag.
"Kunskap" är det första steget för att "hitta en lösning": Först av allt försöker vi att förstå behoven hos våra kunder och hitta en lösning, utveckla en teknik som bäst passar deras behov av material och produktapplikationer.

Våra material, som redan är godkända och certifierade vid produktionen, är en av styrkorna hos Merlett och att från starten enbart arbetat med PVC har diversifierat över tiden att även omfatta PP , EVA , PU och termoplastiska gummimaterial.

De nuvarande trenderna inom forskningen ligger på material med höga ledningsegenskaper. Dessa är lämpliga för att leda bort statisk elektricitet, utan att ackumulera elektriska laddningar. 

Särskilt lämpliga är de för användning i potentiellt farliga miljöer där elektrostatiska urladdningar kan generera allvarliga problem.
På grund av de ökande kraven från marknaden, forskas det i vårt laboratorium för att ta fram material utan ftalater vilket resulterar i ftalatfria slangar i olika tillverkningstekniker. 
Utmaningen under de senaste åren har varit att vara att kombinera olika råvaror, skapa nya produkter och utöka användningen till ett stort och växande antal ämnen.
Om vissa ämnen innan bara kunde användas i kontakt med gummislangar, har idag Merlett målet att göra de termoplastiska slangarna lämpliga för användning med dessa ämnen och speciella omständigheter.

Research

Resultaten under åren har uppnåtts tack vare en ständig utveckling av nya produkter samt att till detta addera vårt omfattande sortiment av innovativa standardprodukter, material och produktionsteknik som i vissa fall har revolutionerat marknaden .

Förutom de många innovationerna som har påverkat Merletts utbud av produkter för att möta de ständigt ändrade behoven och specialiserade marknaden, har många av våra produkter blivit synonymt med slang som ska användas: till exempel Arizona är en Merlettslang med över tjugo år på marknaden som nu i vardagsspråk hos slutanvändarna kallas den "grå-gröna", betraktas som kungen av sugslangar.

Ett annat exempel är Armorvin, som har blivit synonymt med den “genomskinliga slangen med stålspiral”. 

Styrkan i Merlett är vår förmåga att kombinera den energi som ges av erfarenheten av traditionella produkter tillsammans med innovation som väckts av spjutspetsteknologi för att ständigt förnya och stärka vårt varumärke som en ledare på marknaden.