Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innovation

Innovation

Innovation främjar utveckling och utveckling genererar resurser att investera i innovation.

Innovation

Det ständiga sökandet efter nya material och att vara i framkant av den tekniska utvecklingen har gjort att Merlett för en politik för kontinuerliga förbättringar av befintliga produkter och skapa nya. Utbudet av våra produkter , för närvarande det största i branschen, ökar ständigt tack vare utvecklingen av nya material och produktionsteknik, som svar på efterfrågan på marknaden.
I vårt laboratorium testar vi kontinuerligt nya typer av material och deras interaktion med miljön, i syfte att hitta det "rätta receptet" för ett "hållbart samhälle" för att ge total kundtillfredsställelse.

I vårt laboratorium undersöker vi livscykeln på produkten samt tekniska egenskaper, såsom, täthet, elektriska egenskaper och egenskaper vid olika temperaturer, UV, stötar, kemikalier, brandtest, flexibilitet och klämskador.
Laboratoriet har en luftkonditionerad miljö, men har även ett särskilt rum som konditioneras vid en konstant temperatur av 23 ° och en annan , där temperaturen kan variera från -10 ° till -35 ° , för att möta mer krävande tester.
Förutom olika utrustning för tester som har utvecklats genom åren , litar vi fortfarande starkt på erfarenheterna hos vår personal i laboratoriet .
Merlett är också utrustat med en liten tillverkningsanläggning för framtagning av nya PVC-blandningar, där man utför  tester för att följa alla steg i utvecklingen av vårt material.

Innovation

Inom detta området har vi maskiner som kontrollerar böjning och slitsyrka på våra slangar samt sprängtrycksskåp.
Vi utför även tester på såväl material som färdiga produkter vad det gäller mekaniska egenskaper, kompression, elektriskt ledande egenskaper samt inte minst tester gjorda med speciella lampor för kontrollerande av UV åldrandet.
Vi har även system för övervakning av pågående tester så att resultatet av testerna på slangarna kan övervakas dygnet runt och garantera att inget sker utan vår vetskap.