Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innovation

Miljö

Merletts fokus: miljöhänsyn

Miljö

Idag är miljöfrågorna, mer än någonsin oerhört viktiga. Merlett som ledande tillverkare av flexibla plastslangar är medvetna om att göra vårt yttersta för att lindra effekten av våra handlingar på miljön omkring oss.

Att hjälpa till att bevara vårt ekosystem är därför ett mycket tydligt och klart mål.
Merlett har alltid varit lyhört angående miljöfrågor och verkar dagligen i full överensstämmelse med bestämmelserna.
Produktionen hanteras med ett vattenkylningssystem, en sluten krets där såväl inre som yttre miljöförhållanden övervakas noga enligt gällande bestämmelser.

Det avfall som erhållits från processerna är uppdelat i olika kategorier, placerade i speciella behållare för att skickas vidare till certifierade destruktions- eller återvinningsföretag.
I tillägg är dessutom alla utsläpp av rök kontrollerade regelbundet.