Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

Innovation

Teknologi

X teknik utanför och inuti Merlett slang

Teknologi

Den erfarenhet som vunnits genom åren tillsammans med spetsteknologi är hemligheten med Merlett och dess slangar.
Även om du tittar i slangen som uppenbart är tom, är det i alla fall fullt av teknik och en hög nivå av innovation.
Den fortsatta utvecklingen av tekniken, i sökandet efter bättre och bättre produkter stöttas av en konstant återinvestering av vinster i tekniska innovationer och framförallt med nya intressanta produkter att erbjuda kunderna.

Återinvestering av vinster i sökandet efter nya material och ny teknik har möjliggjort att vårt företag kvarstår som den ledande leverantören av plastslangar. 
Den kontinuerliga investeringen i tekniken har också gett oss möjlighet att under årens lopp skapa en mycket effektiv produktionsanläggning.
Detta ger oss möjlighet att säkra konsolideringen av affärsrelationer med befintliga kunder samt även öka vår marknadsandel.
För att möta specifika önskemål från våra kunder, har Merlett avancerade maskiner och teknik som ger oss den flexibilitet att producera olika produkter och maximera produktionskapaciteten.

Sedan början av nittiotalet har vi gått från en produktion med en extruder per produktionslina till multiextruders produktion (flera huvuden).
Vi har nyligen infört ett automatiskt klippsystem med det positiva resultatet att vi har minskat avfall och förbättrat kvaliteten av produktionen.
Det absoluta målet är att producera slangar på det mest ekonomiska sättet att skapa värde och tillfredsställelse för slutkunden.