Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

News

New HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Här nedan hittar du information och tekniska datablad för slang för leverans med lågt tryck och lätt sugning

Denna slang är lämplig för transport av luft, syre, kväveoxid, helium och koldioxid för medicinsk utrustning.

HOSE FOR MEDICAL GAS - ANTISTATIC

Generellt används dessa slangar som en förbindelse mellan väggen och bädden till patienten i sjukhussalar eller operationssalar, men kan också användas i bärbara respiratorer eller  liknande.

Slangarna säljs i rullar och har olika färger beroende på vilken typ av gas som används.

News Archive