Mèrlett Tecnoplastic S.p.A. Merlett Merlett

News

Nya Laboratoriet Merlett

För att fortsätta förbättringen och utvidgningen av Merletts sortiment och för att uppfylla våra kunders efterfrågan,

har nu Merletts tekniker ett helt nytt laboratorium för forskning, utveckling, testning och tekniskt stöd för alla produkter.
Det nya laboratoriet, är utrustad med alla nödvändiga tekniker för att möta de krävande marknadsförhållanden.
Vi inbjuder dig att besöka vårt laboratorium genom dessa bilder eller att besöka vår fabrik i Daverio dit du är varmt välkommen.

News Archive